Vahtrahaldjas

Vahtrahaldjas tähistab pärandalleed, vahtraalleed, mis on rajatud uuesti kunagise hävinud allee asemele Haimre piirkonna pärandkultuuri hoidja ja tutvustaja Eha Kaljusaare initsiatiivil ja eestvedamisel. Vahtrahaldjas asub Märjamaa vallas, Haimre külas, Haimre kultuurimaja juurde viiva tee servas vahtraallee alguses. Kasutatud materjalid: saar, tamm

Scroll to Top